Jozef van Arimatea

Lid opperste gerechtshof

Jozef van Arimatea was lid van het Sanhedrin, het hooggerechtshof van Jeruzalem dat Jezus ter dood veroordeelde. Hij was het, net als Nikodemus, niet eens met de veroordeling van Jezus. Hij wordt dan wel ook een geheime discipel van Jezus genoemd. Jozef vroeg aan Pontius Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht begraven en deed dit in zijn eigen tuin waar hij voor zichzelf een graf had laten uithouwen. Jozef van Arimatea wordt gezien als een wat raadselachtige figuur in het lijdensverhaal.