Als gevolg van de coronamaatregelen kan de geplande publiekssteiger bij de renovatie van het dak niet in gebruik worden genomen.

Activiteiten gaan door!

Al is de steiger niet te bezoeken, veel activiteiten van het project gaan wel door! Zo is de audiotour vanaf 4 juni in gebruik, is de Kleyne Winkel geopend, met nieuwe producten, en staan in de zomer yoga en stiltemomenten in de kerk gepland. En je kunt jezelf vereeuwigen voor de komende jaren door een persoonlijke boodschap op een leitje te schrijven. Dit wordt op het dak gespijkerd. Vanaf het najaar plannen we, als dat weer kan, weer evenementen voor meerdere personen. Wat en wanneer kunnen we nog niet zeggen, maar het wordt heel bijzonder!

Bekijk de video over de openstelling en het werk aan het dak en de toren

Bestel tickets

Publiekssteiger geannuleerd, activiteiten gaan door