Het bestuur van Stichting Grote Kerk Naarden is vanwege het einde van de zittingsperiode van de huidige secretaris op zoek naar een inhoudelijke en verbindende opvolger.

Functie en taken van de Secretaris / Personeelsadviseur

Tot de specifieke taken van het bestuurslid Secretaris / Personeelsadviseur behoren:

Taken Secretaris

 • Het plannen van de bestuursvergaderingen;
 • Het opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering inĀ overleg met de voorzitter;
 • Het voorbereiden van de vergaderingen door middel van verzameling en verspreiding van relevante documenten en stukken;
 • Het notuleren van bestuursvergaderingen;
 • Het (online) archiveren van belangrijke documenten en stukken rondom vergaderingen;
 • Het onderhouden van contact met en voldoen aan verplichtingen richting Kamer van Koophandel;
 • Het plannen van de jaarlijkse vergaderingen met de Protestantse Gemeente en met het Bestuur van de Vereniging Vrienden.

Personeelsadviseur

 • Het opstellen van contracten voor (nieuwe) medewerkers van het bureau;
 • Het samen met de voorzitter voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met de directeur;
 • Het beheer van de salarissen van de medewerkers van het bureau (voorstellen van wijzigingen gaan in nauw overleg met penningmeester en overige leden van het bestuur);
 • Het begeleiden van ziektetrajecten en in- en uitdiensttrajecten;
 • Het opstellen van alle functieprofielen, voor medewerkers van het bureau en voor leden van het bestuur;
 • Het toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving.
Profiel

De Secretaris/Personeelsadviseur heeft, naast de algemene competenties die vereist zijn in verband met hetgeen hierboven in het algemeen profiel is beschreven, de volgende specifieke competenties:

 • Is verbindend: in staat in belangen van anderen te denken en dit te tonen en tegelijk scherp te zijn op het eigen beleid en de doelstellingen van de stichting;
 • Heeft ervaring met alle facetten rondom personeelszaken;
 • Kan loyaal samenwerken met de directeur, de administrateur en in voorkomende gevallen met andere medewerkers van het bureau;
 • Staat positief tegenover de kerkelijke functie van de Grote Kerk en is op de hoogte, althans is bereid zich op de hoogte te stellen, van het werk van de protestantse gemeente;
 • Beschikt bij voorkeur over een netwerk van wat ingezet kan worden bij de ambities van de SGKN;
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur op het gebied van cultureel erfgoed.

De procedure wordt begeleid door K+V Werving en Selectie.

Volledige vacaturetekst en meer info

Vacature secretaris bestuur