zaterdag 18 maart

13:00 - 17:00

Comenius

Ieder jaar wordt omstreeks 28 maart de geboortedag van Comenius (28 maart 1592) herdacht. In 2023 wordt de Comeniusdag op 18 maart gehouden. Het thema van de Comeniusdag 2023 is Migratie en Acceptatie – Het Vluchtelingenvraagstuk.

De Comeniuslezing is bedoeld om te inspireren. Het is een actuele invulling gebaseerd op het gedachtegoed van Comenius: onderwijs, wetenschap, zingeving en samenleving dan wel een combinatie hiervan. De Comeniusprijs is een waardering voor een persoon, project of organisatie die in het verlengde van de denk- en handelwijze van Comenius zich heeft onderscheiden op een of meer van deze werkterreinen.

Programma:
In de ochtend is er een ontvangst voor genodigden met aansluitend een kranslegging door de Tsjechische ambassadeur en de burgemeester op het graf van Comenius in het mausoleum dat inpandig is verbonden met het Comenius Museum. Aan het begin van de middag worden kransen gelegd bij het standbeeld van Comenius aan de Marktstraat.

In Grote Kerk Naarden vindt het openbaar toegankelijke middagprogramma plaats. In een muzikale omlijsting wordt de Comeniuslezing uitgesproken en vindt de uitreiking van de Comeniusprijs plaats. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Deuren open 12:45 uur. Aanvang programma 13:00 uur. Einde 17:00 uur, aansluitend borrel.

Online kaartverkoop is gestart (€ 12,50 p.p).

Comenius