Bezoek

Bezoek

Openings
tijden

Rondleidingen

Tijdens de zomeropenstelling zijn er rondleiders in de kerk. Buiten deze maanden zijn groepsrondleidingen te boeken. De rondleider vertelt o.a. over de geschiedenis en natuurlijk over het beroemde tongewelf.

Contact opnemen

Eind april t/m september

Woensdag t/m zaterdag van 10.30 – 16.30 uur, zondagen van 13.30-16.30 uur. 27 april t/m 26 juli 2020 is de publiekssteiger geopend op genoemde tijden + een aantal zaterdagavonden waarop er speciale programmering is.

Grote Kerk Naarden is rolstoeltoegankelijk. Kijk van tevoren even in de agenda, de kerk kan gesloten zijn vanwege een evenement, huwelijk of herdenking.

Activiteiten

In de zomermaanden organiseren wij publieksactiviteiten, zoals tentoonstellingen en speciale projecten. Ook de winkel is in die maanden geopend. Je vindt er allerlei mooie en bijzondere producten die met het gebouw te maken hebben.

Hemelbestormers

Vanaf eind april t/m eind juli kun je bij Grote Kerk Naarden het evenement Hemelbestormers bezoeken. We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het gebouw, van binnen en van buiten en op grote hoogte. Er is namelijk een publiekssteiger bij de renovatie van het dak. Daarop kun je uitkijken over de Vesting en doordeweeks het werk aan het dak zien. Er is ook programmering, zoals muziek en yoga. Houd Hemelbestormers in de gaten.

Scholen

Rondleiding

Voor het primair en voortgezet onderwijs maar ook bijvoorbeeld MBO-opleidingen bouwkunde verzorgen wij rondleidingen. We sluiten aan op de vraag van de school. Thema's zijn bijvoorbeeld Naarden-Vesting, architectuur, Middeleeuwen, Renaissance, Beeldenstorm en de 80-jarige oorlog.

Meer info

 

 

Erfgoedleerlijn

Wij zijn onderdeel van de erfgoedleerlijn Naarden (groep 6/7 en groep 7/8) van Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek. Dit leerlijnprogramma bestaat uit 2 voorbereidende lessen en een bezoek aan de kerk. De leerlingen kijken liggend op de grond naar het tongewelf. De informatie verwerken ze in een presentatie.

Meer info

 

Nieuw

Educatief programma

In mei en juni 2020 is er een nieuw educatief programma: Hemelbestormers. Het programma hoort bij de publiekssteiger die van 25 april t/m eind juli bij de renovatie van het dak te bezoeken is. Het programma spreekt de zintuigen aan en sluit aan bij het onderwijscurriculum.

Voor leerlingen bovenbouw PO en onderbouw VO wordt een programma aangeboden dat aansluit bij de kerndoelen erfgoed. Een bezoek aan het gebouw en aan de publiekssteiger staan centraal. Leerlingen krijgen een aandenken mee naar huis.

Periode: mei en juni 2020
Duur op locatie: 1,5 uur
Kosten 1,50 euro per leerling
Doelgroep: bovenbouw PO, onderbouw VO

Meer info

Contact

Stichting Grote Kerk Naarden
Bezoek- en postadres
St. Annastraat 5
1411 PE Naarden
Tel. 035 ­694 98 73
info@grotekerknaarden.nl

Bezoekadres kerk
Marktstraat 13
1411 CX Naarden

Colofon

Design: Studio Nijhoff
Development: Wieger de Leur
Teksten: Stichting Grote Kerk Naarden en Welmoed Wijmans
Beeld: historische beelden uit de Rijksstudio