Restauratie

Laat haar niet vervagen

Het beschilderde tongewelf uit 1518 dat Grote Kerk Naarden zo uniek maakt, moet dringend gerestaureerd worden. Wil jij de restauratie van ‘de Sixtijnse kapel van het Noorden’ mede mogelijk maken? Doneer!

 

Gedoneerd:

€ 44.028,65

16de-eeuws kunstwerk

De schilderingen tonen in 22 panelen het lijdensverhaal van Jezus met ertegenover scenes uit het Oude Testament. Ze zijn uniek in Noord-Europa en maken van Grote Kerk Naarden ‘de Sixtijnse kapel van het Noorden'. Maar het voortbestaan van het kunstwerk van ruim 700 m2 groot wordt bedreigd. Er zit verf los en er zijn beschadigingen aangetroffen die moeten worden aangepakt om het te behouden voor de toekomst.

Schenkers toen en nu

In de 16de eeuw werden de schilderingen van het tongewelf mede dankzij particuliere schenkers gerealiseerd. Hoe mooi is het als dit nu weer gebeurt? We gaan door op de traditie en willen iedereen met een warm hart voor Grote Kerk Naarden vragen ook nu te helpen bij de restauratie.

Behoud voor de toekomst

In 2020-2021 deed een team van restauratoren onderzoek naar de conditie van de schilderingen en de houten drager. Er werd een vloer onder het gewelf gemaakt waar ook publiek kon komen. Dankzij het onderzoek weten we heel precies wat er aan de hand is en welke restauratiehandelingen nodig zijn voor behoud in de toekomst. In deze video kom je er alles over te weten.

De restauratie van alle panelen staat gepland in 2024. Het project kost ruim 2,5 miljoen euro en duurt ongeveer 2 jaar.

Laatste donaties