FAQ

FAQ

< Gebouw

 

Welk geloof wordt er beleden? 

Sinds het einde van de zestiende eeuw is de Grote Kerk protestant. Daarvoor was de kerk katholiek en gewijd aan de heilige Vitus, een martelaar uit het vroege christendom.

 

Moet ik mij als bezoeker aan bepaalde regels houden?

Iedereen is welkom. Je hoeft ook niet heel stil te zijn.

 

Waarom is de kerk zo leeg en zijn de muren zo wit?

Tot de Reformatie stonden er beelden van heiligen, 22 verschillende altaren en waren de muren gekleurd. De protestanten wilden zich ontdoen van alles wat verwees naar het oude geloof waartegen Luther en Calvijn zich gekeerd hadden, waaronder ook het systeem van aflaten. Ze verfden de muren wit. Behalve de schilderingen op het tongewelf.

Van wie is de kerk?

Het kerkgebouw is sinds 1993 door de Protestantse Gemeente Naarden in erfpacht gegeven aan Stichting Grote Kerk Naarden. Stichting Grote Kerk Naarden zorgt voor het onderhoud en maakt het gebouw toegankelijk met culturele en maatschappelijke programmering.

 

De kerk is een monument, wat betekent dat? 

Grote Kerk Naarden heeft een hoge cultuurhistorische waarde, die door het Rijk wordt erkend. Het gebouw vertegenwoordigt een bepaalde bouwstijl (laat-gotisch) en bevat bijzondere kunstwerken zoals het beschilderde tongewelf uit 1518 en het houtgesneden koorhek uit 1531. Ook twee van de drie orgels in de Grote Kerk zijn rijksmonument.

 

Wat voor muziek wordt er gespeeld?

Het hoofdorgel begeleidt elke zondag de samenzang tijdens de kerkdienst. Daarnaast zijn er allerlei concerten in de kerk.

Waarom is de kerk niet altijd open?

Alleen in april en mei is de kerk open voor toerisme. Soms zijn er besloten evenementen waarvoor je uitgenodigd moet worden. Maar er zijn ook openbare concerten, tentoonstellingen en beurzen in de kerk. Kijk in de Agenda voor de openstelling.

 

Mag je zomaar over de grafzerken lopen? 

Ja, dat kan niet anders. Vroeger werden de rijken in de kerk begraven. Sinds 1830 is begraven in de kerk niet meer toegestaan. De graven zijn voor geruimd. De grafzerken in het midden van de kerk en de meest reliëfrijke stenen zijn verplaatst naar de zijkanten.

 

Zijn er aparte gebedsruimtes? 

Nee, maar er is wel een stilteruimte achter het beeldje van het Gooisch Vrouwtje. Hier kan ook een kaarsje gebrand worden.

Wanneer luiden de klokken? 

De vijf klokken in de toren luiden op elk heel, half en kwart uur en bij een huwelijk, herdenking of om een kerkdienst aan te kondigen. Het klokje op het kerkdak luidt tijdens het bidden van het Onze Vader bij erediensten en dient als pauzeklok tijdens de Matthäus-Passion.

 

Kun je alleen kerkelijk trouwen in de kerk?

In Grote Kerk Naarden kun je zowel voor de kerk als voor de wet trouwen.

Hoe komt het dat de kerk na al die eeuwen nog overeind staat?

Ondanks de verschillende oorlogen die in Naarden woedden, is de kerk nooit gebombardeerd. De in de muren ingemetselde kogels herinneren aan middeleeuwse en negentiende-eeuwse beschietingen.

 

Wat gebeurt er nu allemaal in de kerk? 

Elke zondag is er een dienst van de Protestantse Gemeente. Verder zijn er maatschappelijke, culturele en commerciële activiteiten, zie ook de agenda. Ieder jaar voert de Nederlandse Bachvereniging de Matthäus-Passion van J.S. Bach uit. Dan zitten er per concert bijna 2.000 mensen in de kerk.