donderdag 20 augustus

20:15

Orgelconcert Harm Hoeve en Wybe Kooijmans

Harm Hoeve (Rouveen, 1964) wil graag direct communiceren met zijn luisteraars en ze enthousiast maken voor de prachtige klanken van het orgel. Hij probeert de noten zo tot leven te wekken, dat de boodschap van de muziek op een aansprekende wijze overkomt. Zijn orgelspel kenmerkt zich door contrasten en dynamiek, enthousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet.

Hij is kerkorganist in Rouveen, in dezelfde kerk waar hij al op 12-jarige leeftijd de gemeentezang begeleidde. Nu geeft hij concerten in het hele land en ook in het buitenland. Als koordirigent is hij verbonden aan een viertal koren.

Wybe Kooijmans (1960) ontving zijn eerste pianolessen op 8-jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de piano voor het orgel en kreeg hij op de Verenigde Muzieklycea in Hilversum les van Haite van der Schaaf, die hem tevens voorbereidde op zijn toelatingsexamen voor het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hier werd Bernard Bartelink zijn leraar. Na zijn afstuderen volgde hij enige malen de masterclass voor interpretatie en improvisatie van de wereldberoemde Franse organist Jean Guillou. Een oud-registrant van de organist Feike Asma gaf Wybe vele, welkome raadgevingen.

Inmiddels was Wybe Kooijmans bij verschillende kerken in het Gooi werkzaam als organist. In 1987 volgde een aanstelling als – toen nog – één van de organisten van de Grote Kerk te Naarden; nu is hij er hoofdorganist.

In 1994 maakte hij de eerste opname van het zojuist voltooide Pels & Van Leeuwenorgel in de Eindhovense ‘Frits Philips’ concertzaal.

Op het monumentale Witte-orgel (1862) van de Grote Kerk te Naarden maakte hij meerdere CD-opnames. De laatste is in 2016 opgenomen. Hierop zijn alle drie de orgels van de Grote Kerk te beluisteren. Deze CD is aan de kerk verkrijgbaar.

Wybe Kooijmans geeft regelmatig orgelconcerten in Nederland; bovendien concerteerde hij in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada en Rusland, alwaar hij het orgel van de Philharmonie te Novosibirsk inwijdde. Voorts heeft hij ruime ervaring opgedaan als begeleider van vele koren en solisten. Hij is als repetitor verbonden aan het koor van de Nederlandse Händelvereniging, het Concertkoor Baarn en het Vocaal Ensemble Fioretto.

Tevens maakte hij enige jaren deel uit van de werkgroep ‘Zingend Geloven’ en publiceerde hij enkele koraalbewerkingen voor orgel. Onder zijn redactie verschenen in de serie “Musica Selecta” een twaalftal delen met onuitgegeven (versies van) koraalbewerkingen van Feike Asma.

In 2014 verleende hij zijn medewerking aan de televisieprogramma’s “Verborgen verleden”, “Push the red button” en “Messiah Masterclass”.

Bestel tickets

Programma

W. Kooijmans (1960)

Intrada Com nu met sangh

J.S. Bach (1685-1750)

Concerto naar Vivaldi, BWV 973

– Allegro

– Largo

– Allegro

G.F. Händel (1685-1759)

Dank sei dir, Herr

P. van Anrooy (1879-1954)

Piet Hein Rhapsodie (arr. Reitze Smits)

J. Zwart (1877-1937)

Ouverture Dankt, dankt nu allen God

& Wilt heden nu treden (notatie W.H. Zwart)

C.J. Bute (1889-1979)

uit ‘Suite in ouden stijl:

– Aria

– Gavotte I & II

E. Gold (1921-1999)

Bewerking filmmuziek uit ‘Exodus’ (1960)

R. Rodgers (1902-1979)

Fantasie over melodieën uit

‘The sound of music’ (arr. H. Hoeve)

Bestel tickets

Orgelconcert Harm Hoeve en Wybe Kooijmans