donderdag 13 augustus

20:15

Orgelconcert Jaap Zwart

Jaap Zwart (1955) werd door zijn vader, Jaap Zwart sr., opgeleid tot aan het conservatorium. Hij studeerde piano en orgel aan het Amsterdams Conservatorium. Daar behaalde hij het solistendiploma met onderwijsbevoegdheid voor orgel. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag sloot hij zijn studie af met het diploma voor het hoofdvak Theorie der Muziek. Inmiddels doceert hij zelf aan het Amsterdams Conservatorium.

Hij is organist van de Grote of Andreaskerk in Hattem, de Grote Kerk in Harderwijk, de Zuiderkerk in Zwolle en begeleidt regelmatig diensten op het Schnitger-orgel van de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle. Hij is een veelgevraagd begeleider en heeft een drukke concertpraktijk. Hij houdt van het Franse en Duitse romantische repertoire, maar sinds hij in aanraking kwam met het uit 1550 daterende orgel in Hattem, is zijn belangstelling voor oude muziek toegenomen.

Bestel tickets

Programma

Koororgel

J.G.Walther (1648-1748)

Concerto del Signr. Vivaldi LV 133 – Allegro – Adagio – Allegro

Kabinetorgel

G.F. Telemann (1681-1767)

Fantasia

Hoofdorgel

J. Rheinberger (1839-1901)

Präludium und Fuge h-moll, Opus 46 *)

F. Mendelssohn (1809-1847)

Sonate in d, opus 65 no 6 *)

– Choral mit Variationen

– Fuga

– Finale

J.S. Bach (1685-1750)

Toccata in F, BWV 540

C-M. Widor (1844-1937)

uit Symphonie V en fa-mineur, Opus 42

– Allegro

Jaap Zwart (1955)

Improvisatie

Bestel tickets

Orgelconcert Jaap Zwart