Baken van Holland

Baken van
Holland

< Gebouw

 

Grote Kerk Naarden is baken van Holland. Herkenningspunt tussen land en water, in 1479 gewijd als katholieke kerk. Naarden ligt dan op de grens van het graafschap Holland, een strategisch plek. De kerk speelt in vijf eeuwen een belangrijke rol in het leven van vele Naarders. Ze delen er intieme levensgebeurtenissen als huwelijk, doop en afscheid.

 

Stenen getuige

In ruim 500 jaar geschiedenis is de kerk een stenen getuige van grote gebeurtenissen: de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance, de Reformatie, de Tachtigjarige oorlog en het bloedbad van Naarden, het rampjaar 1672, het Beleg van Naarden.

 

Baken

Binnen die grote episodes vinden individuen troost, hoop en liefde in Grote Kerk Naarden. En soms een schuilplaats. Ook vandaag is Grote Kerk Naarden een baken in de samenleving. Een plek om te luisteren, beleven, delen en beschouwen.

Naruthi

Alleen het stenen tafelblad in het koor van Grote Kerk Naarden herinnert nog aan het kerkje dat rond 900 in de nederzetting Naarden staat. Het is waarschijnlijk deel van het altaar en is bij de restauratie in de jaren 70 van de vorige eeuw tevoorschijn gekomen. Naruthi, zoals de nederzetting Naarden dan heet, wordt in 1350 verwoest tijdens politieke twisten en verdwijnt daarna in de opdringende golven van de Zuiderzee.

 

Graaf van Holland

Graaf Willem V van Holland en Zeeland herbouwt de stad in 1355 op een hogere plek, veilig voor het water. De locatie is ook van strategisch belang: de stad vormt de enige oostelijke toegangspoort tot het hart van het graafschap Holland. Tussen 1380 en 1440 verrijst een nieuw kerkgebouw in Naarden. Uit die tijd stamt de huidige toren. Het kerkgebouw wordt verder uitgebreid en in 1479 gewijd.