Erfgoedbeleving, Muziekpodium en Hart van de Samenleving

Stichting Grote Kerk Naarden ontwikkelt Grote Kerk Naarden als iconisch rijksmonument in 2023-2026 verder vanuit drie functies: Erfgoedbeleving, Muziekpodium en Hart van de Samenleving. Met deze functies wil de organisatie het gebouw de komende jaren betekenisvol openstellen voor de samenleving. De koers richt zich daarnaast op het verder ontwikkelen van fondsenwerving en geefkringen, teneinde een diverse financiële basis te creëren. Zo kunnen de netto inkomsten worden gegenereerd die nodig zijn om het rijksmonument in stand te houden, een klus die komende jaren om grote budgetten vraagt. De restauratie van de 16de-eeuwse schilderingen van het tongewelf heeft daarbij speciale aandacht. De restauratie is begroot op ruim 2 miljoen euro. E.e.a. is uitgewerkt in het Ondernemingsplan 2023-2026.

Nieuw is de functie Erfgoedbeleving. Stichting Grote Kerk Naarden wil daarin de betekenislagen en verhalen van het ruim zes eeuwen oude gebouw tastbaar maken. De ‘beleving’ wordt interactief van opzet en is bedoeld voor binnen- en buitenlandse bezoekers die het verleden van het iconische kerkgebouw willen ervaren. Daarbij wordt ook een educatief programma ontwikkeld. Stichting Grote Kerk Naarden werkt vanaf september 2022 aan de conceptontwikkeling van deze presentatie met Xpex Experience Experts. Hierbij is een klankbordgroep betrokken bestaande uit:

Laura Grijns, regioconservator Gooi en Vechtstreek
Corine Lindenbergh, programmamanager Museumvernieuwing – Beeld en Geluid
Esther Metternich, freelance adviseur fondsenwerving en beleid
Karlien Metz, hoofd tentoonstellingen en collecties – Verzetsmuseum Amsterdam
Elisabeth Wiessner, Domeinmanager Zichtbaar – Netwerk Digitaal Erfgoed

Wij betrekken daarnaast experts in de lokale en regionale geschiedenis en partners van de stichting in het proces. De planning is dat Grote Kerk Naarden vanaf eind 2026 jaarrond een aantal dagen per week geopend is met de nieuwe erfgoedpresentatie.

Directeur Ellen Snoep: “De nieuwe koers geeft het gebouw en de geschiedenis ervan de aandacht die het verdient. We zijn ontzettend blij dat de Provincie Noord-Holland vanuit de regeling Impuls Innovatie cultuur- en erfgoedorganisaties een essentiële bijdrage heeft toegekend voor de ontwikkeling van de erfgoedbeleving en dat ook het Prins Bernhard Cultuurfonds bijdraagt aan deze nieuwe presentatie. Ik kijk er enorm naar uit om de gelaagdheid van Grote Kerk Naarden zichtbaar te maken voor bezoekers, samen met bureau Xpex en het team van Stichting Grote Kerk Naarden.”

Naast de functie Erfgoedbeleving wil Stichting Grote Kerk Naarden de functie van Muziekpodium komende jaren verder ontwikkelen met programmering van diverse muziekgezelschappen. Grote Kerk Naarden is en blijft Hart van de Samenleving. Elke zondag is er een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Naarden, waarmee het gebouw blijvend als religieus erfgoed in gebruik is. Daarnaast vinden zakelijke events, huwelijken en uitvaarten plaats en zijn er cultureel-maatschappelijke evenementen.

Stichting Grote Kerk Naarden zet koers uit voor de toekomst